Historisk arkiv

Nett-tv

Overrekkelse av BarnUnge21-strategien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Onsdag 3. februar mottar statsminister Erna Solberg (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) BarnUnge21-strategien. Du kan følge overrekkelsen her.

Leder av strategigruppen Trond Fevolden presenterer strategien sammen med Christer Best Gulbrandsen, kommunalsjef i Øvre Eiker og Siv Kvernmo, professor UiT.

Tidspunkt: Onsdag 3. februar kl. 12.30

Regjeringen tok i 2019 initiativ til å utarbeide en BarnUnge21-strategi. Målet med strategien er å skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge.

Les mer om BarnUnge21 her.

Presse som ønsker å stille spørsmål mot slutten av møtet bes melde seg i forkant til kommunikasjonsrådgiver i Barne- og familiedepartementet Ida Wullum-Lindberg iwl@bfd.dep.no 980 46 671.

Pressekontakt for statsminister Erna Solberg: Ida Dahl Nilssen  ida-dahl.nilssen@smk.dep.no 962 37 276.

Pressekontakt for strategigruppen: Christian Haug-Moberg chh@forskningsradet.no  976 72 419.

Nett-tv Overrekkelse av BarnUnge21-strategien

Se sendingen her

Se sendingen her