Historisk arkiv

Gratis kjernetid i barnehagen gir gode resultater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I dag presenterer statsråd Solveig Horne resultater fra SSB som viser at forsøket med gratis kjernetid i barnehagen har svært god virkning.

I dag presenterer statsråd Solveig Horne resultater fra SSB som viser at forsøket med gratis kjernetid i barnehagen har svært god virkning. 

De foreløpige resultatene fra evalueringen viser at forsøket både har bidratt til at flere barn med innvandrerbakgrunn går i barnehage, og at de klarer seg bedre på skolen enn barn som ikke har gått i barnehage. 

- Jeg er glad for å se at gratis kjernetid i barnehagen har positiv effekt. Dette viser at det er viktig å gjøre en innsats slik at barn lærer norsk før de begynner på skolen, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). 

Gratis kjernetid i barnehagen er innført som forsøk i områder med høy andel minoritetsspråklige barn. Forsøket gjennomføres i seks bydeler i Oslo, to områder i Drammen og tre i Bergen. Barna får gratis opphold i barnehagen inntil 20 timer per uke. Forsøket inngår som en del av områdesatsingene i Groruddalen og bydel Søndre Nordstrand. Formålet med gratis kjernetid er å forberede barn til skolestart gjennom å styrke norskkunnskapene til minoritetsspråklige barn og å bidra til sosialisering. 

En undersøkelse fra 2010 slo fast at gratis kjernetid i barnehage hadde god effekt på jenter med innvandrerbakgrunn sine karakterer i ungdomsskolen. Rapporten som kommer i dag, støtter denne konklusjonen. Oslo kommune rapporterer også at foreldrenes holdninger til bruk av barnehage har blitt mer positive, og at de i større grad anerkjenner betydningen av norskkunnskaper før skolestart. 

- Jeg ser frem til å motta sluttrapporten neste år. Den vil være med på å gi oss et godt grunnlag for å avgjøre hva vi skal gjøre videre, sier Solveig Horne.

Rapporten er en delrapport i evalueringen av forsøket som gjennomføres sv SSB med bidrag fra FAFO. Sluttrapport kommer i november 2014, og først da vil resultatene være endelige.

Du finner hele rapporten på SSBs hjemmesider.