Historisk arkiv

Regjeringen inviterer til dugnad for bosetting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Mer enn 5 000 flyktninger med innvilget oppholdstillatelse sitter i asylmottak og venter på å starte et nytt liv. Av disse er det 800 barn i familier og 120 enslige mindreårige som trenger et hjem.

Mer enn 5 000 flyktninger med innvilget oppholdstillatelse sitter i asylmottak og venter på å starte et nytt liv. Av disse er det 800 barn i familier og 120 enslige mindreårige som trenger et hjem. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen har i dag sendt et brev til alle landets kommuner. I brevet ber de om at kommunene bosetter det antallet flyktninger som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmoder om. 

Mange kommuner har bosatt flyktninger i 2013 og mange har også svart positivt på statens anmodning om å bosette flyktninger i årene som kommer. Statsrådene og KS takker disse kommunene. Allikevel er det nødvendig med en bosettingsdugnad slik at alle de menneskene som sitter på et mottak får et sted å bo. Vi har et felles ansvar for å få løst dette.

- I dag venter det 920 barn på asylmottak rundt omkring i landet, og det er uholdbart. Hvis disse barna skal slippe å leve i usikkerhet må de få være i et lokalmiljø og få gå i barnehage og på skole som andre barn, sier inkluderingsminister Solveig Horne. 

Les brevet her.