Historisk arkiv

Ny kraftprisportal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Regjeringen etablerer ny kraftprisportal. Forbrukerminister Solveig Horne (FrP) mener dette vil hjelpe strømkundene til å finne de beste avtalene.

- I dette markedet er det penger å spare. Det er vanskelig å få full oversikt over pris- og avtalevilkår på egenhånd. En ny kraftprisportal gjør hverdagen enklere for folk, sier Solveig Horne.

Strømutgifter legger beslag på 3 - 4 prosent av husholdningsbudsjettet for en gjennomsnittlig norsk familie. I dag finnes det flere tusen ulike strømavtaler og mer enn hundre strømleverandører.

- Den nye portalen skal dekke hele markedet og gjøre det enklere for forbrukerne å finne frem til den avtalen som passer dem best. For at konkurransen mellom strømselskapene skal fungere er det viktig med aktive forbrukere, og da er et slikt verktøy nyttig, sier Horne. 

Konkurransetilsynet har i dag en kraftprisoversikt på sine nettsider. Denne oversikten har blitt utdatert og gir ikke et fullstendig bilde av markedet.  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet oppretter i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet ny kraftprisportal.  Dette er basert på et felles forslag fra Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet. Det omprioriteres inntil 4 millioner kroner til dette prosjektet.

Forbrukerrådet skal utvikle Kraftprisportalen med bistand fra Norges vassdrags- og energidirektorat og Konkurransetilsynet. Forbrukerrådet har også ansvaret for Finansportalen og hvakostertannlegen.no. Målet er at Kraftprisportalen skal være i drift i løpet av våren 2015.