Historisk arkiv

Vern mot overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ny nettside

Mennesker med utviklingshemming er sårbare og har større risiko for å bli utsatt for overgrep enn for befolkningen for øvrig. I tillegg blir svært få overgrepssaker anmeldt. Nå er nettsiden vernmotovergrep.bufdir.no lansert.

- Vold og overgrep er kriminelle handlinger og skal bekjempes, sier barne, likestillings- og inkluderingsminister Solevig Horne. - Vi har alle en plikt til å melde i fra og ha kunnskap til å oppdage overgrep. Dette vil nettsiden bidra til.

På Barne-, ungdoms- og familiedirektorateter hjemmesider (Bufdir.no) ligger nettsiden vernmotovergrep.bufdir.no. Der ligger rettningslinjer, brosjyre, plakat og en veileder til retningslinjene til nedlastning. På siden er det også opplæringsmateriell og relevante fagartikler. 

– Målet er at dette materiellet skal virke forebyggende, så overgrep ikke bare kommer fram i lyset og møter nødvendige konsekvenser, men først og fremst ved at overgrep ikke begås, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I arbeidet med retningslinjene ble det laget en brosjyre til voksne med utviklingshemming. I arbeidet med brosjyren satt sju voksne utviklingshemmede fra Bærum inn i en rådgivningsgruppe. Under lanseringen av vernmotovergrep.bufdir.no overrakte rådgivningsgruppen brosjyren til statsråd Solveig Horne (Frp). 


 
Solveig Horne og rådgivningsgruppa fra Bærum kommune.

– Deres innspill var viktige for å lage en lettlest brosjyre som forteller hva dine rettigheter er, hva som er forbudt og hva du gjør dersom du eller noen du kjenner blir utsatt for et overgrep. Vi er veldig glade for arbeidet de har gjort, sier Trommald.   

Besøk nettsiden vernmotovergrep.bufdir.no


Mari Trommald forteller om prosessen med nettsiden.