Historisk arkiv

Bedre hjelp ved barnebortføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Rapporten om internasjonale barnebortføringer ble i dag overlevert til regjeringen. Det er første gang en slik fullstendig gjennomgang av alle sider ved barnebortføringssaker i Norge er utarbeidet. Dette er et alvorlig og viktig tema, og vi vil nå gå grundig gjennom alle forslag og høringsinnspill.

Rapporten om internasjonale barnebortføringer ble i dag overlevert til regjeringen. Det er første gang en slik fullstendig gjennomgang av alle sider ved barnebortføringssaker i Norge er utarbeidet. Dette er et alvorlig og viktig tema, og vi vil nå gå grundig gjennom alle forslag og høringsinnspill.

Det sa statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet da arbeidsgruppen overleverte sin rapport. Statssekretær Maria Hoff Aanes (FrP) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og statssekretær Bård Glad Pedersen (H) i Utenriksdepartementet var også tilstede da gruppens leder, Torunn Elise Kvisberg, oppsummerte deres arbeid.

Aanes er glad for at arbeidsgruppen har lagt særlig vekt på å ivareta hensynet til barnets beste i en slik situasjon.

- Barnevernet kan ha en sentral rolle når det gjelder både forebygging før en barnebortføring og oppfølging etter en tilbakelevering. Det kan oppleves som vanskelig eller traumatisk å bli bortført og tatt bort fra en av foreldrene, men det kan også oppleves som vanskelig å komme tilbake etter flere år i et annet land, sa statssekretæren, og la til:

- Vi tror også det kan gjøres viktig forebyggende arbeid i blant annet familieverntjenesten, særlig i høykonfliktsaker.

Rapporten kan lastes ned fra Justis- og beredskapsdepartementets sider