Forsiden

Historisk arkiv

Åtte av ti opplever barnevernet som en hjelper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Den nye rapporten «Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak» viser at åtte av ti familier som får hjelp fra barnevernet sier de er fornøyd med tiltakene de får og med samarbeidet med barnevernet.

Barnevernets hjelpetiltak skaper trygghet

Hvert år får over 20 000 barn og unge hjelpetiltak hjemme. Tiltakene er de viktigste verktøyene barnevernet har for å sikre barn og ungdom en trygg oppvekst. De fleste mottar veiledningstiltak, med mål om å styrke barnas utvikling gjennom å styrke foreldreferdighetene.

- Vi jobber for et godt barnevern med ansatte som samarbeider og følger opp familiene. Derfor er jeg glad for at barn og unge er fornøyd med hjelpen de får fra barnevernet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. - Rapporten viser at tiltak vi har prioritert med å hjelpe mer i hjemmet, og komme inn før problemene er for store, er riktig vei å gå. Dette er til det beste for alle. Det kan hindre at barnevernet må overta omsorgen for barna på et senere tidspunkt.

Rapporten er det første store norske forskningsprosjektet som undersøker barnevernets hjelpetiltak. Prosjektet er et samarbeid mellom RKBU Vest/ Uni Research Helse og Nova/HIOA på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). .

Les mer og last ned rapporten på Bufdir sine sider.