Historisk arkiv

Barn på omsorgssenter kan dele rom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Departementet gir en presisering av kvalitetsforskriften på barnevernsinstitusjoner.

For å kunne ta imot flere barn på en god måte og øke kapasiteten til omsorgssentrene skal Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kunne godkjenne plasser til flere barn enn det er enkeltrom på omsorgssenteret.

– For mange av barna som kommer alene til Norge, kan det føles uvant og utrygt å sove alene. Vi vet at mange av barna ønsker å dele rom, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. – Da jeg besøkte et omsorgssenter i Oslo for et par uker siden var dette noe de ansatte hadde erfaring med.

Statsråden presiserer at antall barn per rom alltid skal være forsvarlig, og alle barn skal tilbys enerom.

De siste månedene har det vært en stor tilstrømning av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Per 27. september har det kommet 380 barn til omsorgssentrene, til sammenlikning kom det 188 barn totalt i fjor.

– Vi har ikke endret kravene til bemanning. Bemanningsbehovet på det enkelte omsorgssenter må blant annet vurderes ut fra antallet barn på senteret. Bemanningen skal være forsvarlig, avslutter Horne. 

 

Omsorgssenter: Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi alle barn under 15 år som har kommet til Norge og søkt asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar, tilbud om opphold på et omsorgssenter for mindreårige. Tilbudet skal gjelde fram til barnet blir bosatt i en kommune eller forlater landet.

Les presiseringsbrevet her.