Historisk arkiv

EU-høring om nye kontraktsregler for kjøp av digitalt innhold og netthandel av fysiske varer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Som et ledd i EUs strategi for et digitalt indre marked, vil Europakommisjonen foreslå nye kontraktsregler for kjøp av digitalt innhold og netthandel av fysiske varer innen utgangen av 2015.

For å få innspill i denne prosessen har kommisjonen offentliggjort en høring om temaet.

Les høringen

Informasjon om EUs strategi for et digitalt indre marked

Eventuelle høringssvar sendes direkte til Europakommisjonen.