Historisk arkiv

Nyheter

Gjennomgang av barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) vil gå gjennom et utvalg omsorgsovertakelser og akuttvedtak for å sikre kvaliteten i barnevernet.

– Som barneminister er det min hovedprioritet å sørge for et best mulig barnevern. Det gjøres mye godt arbeid i barnevernet, men det er også rom for forbedringer, sier Horne. – Som et ledd i dette vil jeg nå gå gjennom et representativt utvalg barnevernssaker med omsorgsovertakelser og akuttvedtak. Jeg håper å få anbefalinger om hvordan tilliten til barnevernet og rettssikkerheten til barn og foreldre kan styrkes, og hvordan barnevernet kan legge til rette for bedre faglig arbeid.

 

Seminar om barnevernet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet holdt tirsdag 1. desember et seminar om tillit og rettssikkerhet i barnevernet, hvor forskere, barnevernsarbeidere, politikere, offentlige myndigheter og barn og foreldre som selv har erfaring fra barnevernet var invitert. Både juridiske problemstillinger, kommunikasjon mellom barnevern og familier og systemsvakheter var oppe til debatt.

– Selv om vi vet at det gjøres mye godt og viktig arbeid i barnevernet, tar jeg kritikken som kommer alvorlig, sier barneministeren. – Heldigvis har vi et felles mål, og det er å gjøre barnevernet bedre. Vi skal også ta med oss synspunktene til barn som selv har erfaring fra barnevernet.

 

Endringer i barnevernet

Regjeringen er godt i gang med å forbedre barnevernet. Det er startet flere prosesser med blant annet lovutvalg, evaluering av fylkesnemnder, utredning av familiedomstol, endring av oppgave- og finansieringsansvar mellom stat og kommune og endring av regler for pålagte hjelpetiltak.

Det er foreløpig ikke tatt stilling til detaljene for hvordan en gjennomgang skal gjøres. Dette vil departementet komme tilbake til.

 

Statsråd Solveig Horne og debattleder Erik Wold på konferansen tirsdag 1. desember.
Statsråd Solveig Horne og debattleder Erik Wold på konferansen tirsdag 1. desember. Foto: BLD