Historisk arkiv

Kvinners rettigheter er menneskerettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vold og utdanning var blant temaene likestillingsminister Solveig Horne (FrP) trakk frem i Norges hovedinnlegg på FNs kvinnekommisjon i New York på torsdag.

- Verken religion eller kulturelle tradisjoner bør brukes som unnskyldning for å nekte jenter og kvinner deres menneskerettigheter. Kvinners rettigheter er menneskerettigheter, sa Horne i sitt hovedinnlegg. 

Statsråd Horne understreket at utdanning er nøkkelen til å oppnå likestilling, bærekraftighet og bekjempelse av fattigdom. Mer enn 60 millioner jenter går ikke på skole i dag. Jenters rett til utdanning i utviklingsland er en prioritert sak for regjeringen.  

I sitt innlegg oppfordret statsråden også mennene til å engasjere seg i likestillingskampen.

FNs kampanje #HeForShe minner oss på at gutter og menn spiller en viktig rolle når det gjelder likestilling. Hvis mennene ikke er engasjert, kan vi ikke nå vårt mål som er å sikre menneskerettigheter for alle.

Statsråd Horne deltar på en rekke arrangementer under FNs kvinnekommisjon og hun vil blant annet snakke om vold, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, radikalisering og hatefulle ytringer.

Her kan du lese likestillingsminister Solveig Horne sitt hovedinnlegg på FNs kvinnekommisjon.

Her er statsrådens taler fra noen av sidearrangementene hun deltok på: