Historisk arkiv

Mottok kunnskapsoppsummering om radikalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik har gått gjennom forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. I dag mottok statsråd Solveig Horne kunnskapsoppsummeringen.

Regjeringens handlingsplan

Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet ved Politihøgskolen i Oslo og Tore Bjørgo har systematisert og dokumentert gjeldende forskning på alle former for voldelig ekstremisme. Oppdraget tar utgangspunkt i Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, der et av tiltakene er å utarbeide forskningsstrategier.

Erfaringer fra forebygging av høyreekstremisme

Kunnskapssoppsummeringen viser blant annet at det er behov for mer kunnskap om omfang og forebygging av hatefulle ytringer og hvordan hatefulle ytringer bidrar til voldelig ekstremisme. De konkluderer også med at det foreligger aktuell kunnskap og erfaring fra forebygging av høyreekstremisme, særlig fram til tidlig på 2000-tallet.

- Vi må se hvordan vi kan benytte oss av den eksisterende forskningen på høyreekstremisme, slik at vi også kan hindre rekruttering til andre voldelige nettverk og miljø. Kunnskap om hvordan vi i Norge kan forebygge rekruttering til islamsk ekstremisme er et område rapporten viser at vi trenger mer kunnskap om, sier statsråd Horne.

Politihøgskolen i Oslo vil publisere rapporten i sin helhet i løpet av mai 2015.

Statsråd Solveig Horne mottok kunnskapsoppsummering om radikalisering fra Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik
Statsråd Solveig Horne mottok kunnskapsoppsummering om radikalisering fra Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik