Historisk arkiv

Utredning av håndhevingsapparatet på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Departementet skal gjennomføre en større utredning av håndhevingsapparatet på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet.

Oppdraget er tildelt advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS (PWC). Formålet med utredningen er å styrke lovhåndhevingen og sikre styringen av direktoratsoppgaver. Utredningen skal legge grunnlaget for at departementet kan ta en beslutning om en eventuell ny organisering av håndhevingsapparatet.

PWC skal legge frem sluttrapport innen 1. mars 2016.

Les konkurransegunnlaget