Forsiden

Historisk arkiv

Vil stramme inn retten til barnetrygd ved utenlandsopphold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barneminister Solveig Horne (FrP) vil motvirke at foreldre tar ut barna fra skolen over lengre perioder. Derfor foreslår hun å stramme inn retten til barnetrygd under utenlandsopphold fra seks til tre måneder. Nå sendes forslaget på høring.

Gå til høringen. Høringsfristen er satt til 30. oktober 2015.

- Kommuner har bedt regjeringen om tiltak for å motvirke langvarig skolefravær fra elever. Jeg er bekymret over situasjonen for barn som ikke møter på skolen og ikke får den undervisningen de har krav på. En innstramming i retten til barnetrygd betyr at foreldre ikke kan belage seg på lengre opphold med barnetrygd utenfor Norges grenser, sier Horne.

Oslo og Drammen kommuner er blant dem som mener det er et alvorlig problem at barn tas ut av skolen og sendes til utlandet. Statsråden tar problemstillingen på alvor ved å stramme inn dagens regelverk. Hun mener det er et problem at skolebarn som i lengre perioder sendes ut av landet mister verdifull undervisningstid og tilknytning til sitt norske miljø.

- Foreldre står fritt til å velge utdanningsløp for sitt barn, og utenlandsopphold kan styrke barns identitet og tilhørighet til opprinnelseslandet. Men utflytting fra kjente omgivelser og returen til klasserommet i Norge kan være problematisk. Dette gjelder spesielt for barn med annet morsmål enn norsk. Jeg mener det er uheldig, først og fremst for integreringen av den enkelte elev i den norske skolen, sier Horne.

Statsråden viser til en rapport fra Institutt for Samfunnsforskning om barn med oppvekst i flere land som viser at barn med lengre utenlandsopphold kan slite faglig og sosialt når de kommer tilbake til Norge.

- Barnetrygden er et økonomisk bidrag som kan ha betydning for foreldrenes beslutning om utenlandsopphold. Foreldre som velger langvarige utenlandsopphold for sine barn er ikke alltid oppmerksom på at dette kan ha negative konsekvenser for barna, sier Horne.

En grense på tre måneder for barnetrygden er en innstramming i forhold til dagens grense på seks måneder. Kontantstøtteloven har den samme grensen på tre måneder.