Historisk arkiv

Nyheter

Vil stramme inn telefonsalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forbrukerminister Solveig Horne (FrP) foreslår å begrense telefonsalg overfor forbrukere som har reservert seg.

Telefonsalg topper klagestatistikken til Forbrukerombudet og mange forbrukere blir oppringt av telefonselgere selv om de har reservert seg.

- Telefonsalg oppleves som en påtrengende form for markedsføring og det rammer forbrukere som har tatt et aktivt valg om å ikke bli kontaktet av telefonselgere. Derfor foreslår vi å stramme inn reglene, sier statsråd Horne.

Det er i dag tillatt å drive telefonsalg, men ikke til forbrukere som har reservert seg i reservasjonsregisteret. Dagens regelverk har derimot to unntak: hvis forbrukeren har samtykket, eller har et kundeforhold til selskapet som tar kontakt kan næringsdrivende drive telefonsalg.

Horne sender nå forslag til endringer i telefonsalgsreglene i markedsføringsloven på høring.

- Med dette forslaget vil forbrukerne få en mer effektiv reservasjonsordning. Vi vil begrense næringsdrivendes mulighet til å drive med telefonsalg overfor forbrukere som har reservert seg, sier forbrukerministeren.

Forslaget består av to tiltak:

  1. Samtykke til telefonsalg fra reserverte kunder må gis direkte til én aktør. Dette tiltaket vil gjøre det forbudt å innhente samtykker til telefonsalg til flere forskjellige aktører kun på bakgrunn av deltagelse i en enkelt konkurranse på nett. Denne praksisen har generert mange klager fra forbrukere. Les mer om dette på Forbrukerombudets nettside.
  2. Næringsdrivende kan ikke rette telefonsalgshenvendelser til eksisterende reserverte kunder uten etter samtykke.  Dette vil gjøre det forbudt å selge nye varer eller tjenester per telefon til reserverte forbrukere kun på bakgrunn av et kundeforhold. For frivillige organisasjoner, foreslås det å opprettholde dagens regler. De vil fortsatt kunne drive telefonsalg og pengeinnsamling overfor eksisterende kunder eller givere.

- Disse tiltakene vil skape større klarhet i regelverket og derfor gjøre det lettere å håndheve for Forbrukerombudet, samtidig som det vil være lettere å følge for næringsdrivende, sier Horne.

I dag har over 2 millioner nordmenn reservert seg mot telefonsalg. Man kan enkelt reservere seg mot telefonsalg i Brønnøysundregisteret.

Les høringsforslaget her.