Historisk arkiv

Dag Thomas Gisholt ny departementsråd i Barne- og likestillingsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Dag Thomas Gisholt (46) er i statsråd i dag utnevnt til ny departementsråd i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Dag Thomas GisholtGisholt tar over etter Eli Telhaug og kommer fra stilling som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet. Der han har vært ansatt siden 1997. Han har blant annet vært avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i ulike avdelinger. Gisholt har også i en periode på to år fungert som direktør for Utdanningsdirektoratet.

- Dag Thomas Gisholt har med sin bakgrunn svært gode forutsetninger for å gjøre en god jobb som departementsråd i BLD. Jeg gleder meg til å få ham med på laget i det viktige arbeidet i departementet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Dag Thomas Gisholt er utdannet cand. polit. ved Universitet i Oslo med hovedfag i statsvitenskap. Gisholt tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.