Historisk arkiv

Omorganiserer Forbrukerrådet for å styrke tilbudet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forbrukerminister Solveig Horne (FrP) ber Forbrukerrådet samle 10 regionkontorer i tre større kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien for å styrke kvaliteten i tilbudet til forbrukerne.

Formålet med endringene er å styrke veilednings- og meklingstilbudet for forbrukerne. Ved å etablere større fagmiljøer og en mer effektiv organisasjon, kan ressursene utnyttes bedre slik at kvaliteten på tjenestene til forbruker styrkes.

- Individuell veiledning til forbrukere og mekling mellom forbruker og næringsdrivende er nøkkelaktivitetene ved regionkontorene. I dag skjer dette i hovedsak på telefon og e-post. Det gjør at man ikke lenger er avhengig av kontorer i hele landet for å dekke forbrukernes behov, sier Horne.

I fjor etablerte regjeringen et styrket klagetilbud til forbrukere ved regionkontoret i Tromsø. Kontoret i Tromsø vil nå, sammen med kontorene i Stavanger og Skien, være ansvarlig for meklings- og veiledningsoppgavene. Horne mener miljøene Forbrukerrådet har i disse byene er et godt utgangspunkt for å etablere større og mer robuste fagmiljøer.

- Gode fagmiljøer er viktig for å dekke forbrukernes behov. Færre og større kontorer vil gi oss et mer effektivt veilednings- og meklingstilbud til forbrukerne, sier statsråden.

I tillegg skal det etableres en hospiteringsordning for inntil 5 personer på Svalbard, administrativt underlagt kontoret i Tromsø. Dette vil være et ledd i regjeringens strategi for å styrke bosettingen på Svalbard.

Den nye organiseringen vil bidra til et klarere skille mellom Forbrukerrådets interessepolitiske arbeid ved hovedkontoret i Oslo, og forvaltningsoppgavene hvor Forbrukerrådet veileder forbrukere og mekler i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende.

Forbrukerrådet skal nå kartlegge konsekvenser og legge en plan for omorganiseringen.

Les oppdragsbrevet til Forbrukerrådet her.