Historisk arkiv

Satser på kunnskap om universell utforming

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) bevilger nærmere 12,5 millioner kroner til tilskudd til som går til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming.

Til sammen 40 prosjekter har fått tilskudd gjennom ordningen som forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Se oversikten her.

- Universell utforming handler om likeverd og like muligheter. Universell utforming bidrar til at flere kan være i arbeid og delta i samfunnet. Derfor er det viktig å øke det kunnskapsgrunnlaget vi har for å bidra til et bedre universelt samfunn, sier Horne.

Kommuner, organisasjoner og forskningsinstitutter er blant de som har fått tilskudd. Blant annet har Avinor fått tilskudd til kompetanseheving om universell utforming ved flyplasser. I tillegg støttes et pilotprosjekt som skal gjøre det enklere å finne fram i store bygningsstrukturer som kjøpesentre og flyplasser ved bruk av "Bluetooth-varder" og apper, med over 1,2 millioner kroner.

- For mange er det en selvfølge å kunne delta i arbeidslivet, ta bussen, reise, finne en passende bolig eller bruke en minibank. Slik er det dessverre ikke for alle. Universell utforming er viktig for å bidra til at alle, også mennesker med funksjonsnedsettelser, kan delta aktivt i samfunnet og få bedret livskvalitet, sier Horne.

Tidligere i år lanserte statsråd Horne regjeringens handlingsplan for universell utforming. Planen består av 47 tiltak, blant annet tiltak om kompetanseheving og informasjon. Les planen her.