Forsiden

Historisk arkiv

Utredning av håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) har fått utredet mulige endringer av håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gjennomført en større utredning av håndhevingsapparatet på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet. Utredningen skal gi grunnlag for videre arbeid med å styrke håndhevingsapparatet. Rapporten peker blant annet på ulike måter å organisere håndhevingsapparatet på, et håndhevingsapparat som i dag består av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN).

- Et overordnet mål med en eventuell ny organisering er å få et mer effektivt og styrket håndhevingsapparat og en klarere og uavhengig pådriverrolle, sier likestillingsminister Horne.

Departementet vurderer nå utredningen. Dersom regjeringen velger å følge opp forslag i utredningen, vil dette sendes på høring på ordinær måte.