Historisk arkiv

Nesten 90 millioner til sentrene mot incest og seksuelle overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

89,1 millioner kroner har i dag blitt tildelt sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt. Dette er en økning på 4,1 millioner kroner fra i fjor.

Målet med tilskuddsordningen er å gi personer som er utsatt for incest, seksuelle overgrep eller voldtekt, et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet, gjennom å muliggjøre driften av incest- og voldtektssentrene. Midlene fordeles på sentre i 22 ulike kommuner, og flere av sentrene får i år over 10 prosent økning i driftstøtten, sammenlignet med fjoråret.  

– Sentrene er et viktig supplement til det offentlige hjelpeapparatet. De gir god og verdifull støtte og veiledning til kvinner og menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep og deres pårørende, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Incest- og voldtektssentrene er et lavterskeltilbud, uten krav til henvisning, og dekker alle landets fylker. I hovedsak er dette et tilbud til voksne, men de fleste sentrene tilbyr barn og unge enesamtaler, gruppesamtaler eller deltagelse i ulike aktiviteter. Mange av sentrene driver også med informasjonsarbeid i barnehager og skoler.

Se oversikt over tildelingene på Bufdirs nettsider

Ung kvinne sitter på gulvet