Historisk arkiv

Skal utarbeide ny forbrukerpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Forbrukere må forholde seg til stadig mer komplekse markeder og produkter og det øker muligheten for å ta dårlige forbrukervalg. Nå starter regjeringen arbeidet med en ny stortingsmelding om forbrukerpolitikk, og i dag holdes det møte for innspill til meldingen.

– Som forbrukerminister er jeg opptatt av å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter. Vi trenger å utvikle en ny politikk for å møte de utfordringene forbrukeren står overfor i dag, og finne løsninger som bidrar til et fortsatt sterkt forbrukervern i Norge også i fremtiden. Derfor starter regjeringen arbeidet med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk, sier statsråd Solveig Horne (FrP).

Forrige stortingsmelding om forbrukerpolitikk kom i 1999, og siden da er forbrukernes hverdag totalt forandret av digital teknologi på nesten alle områder.

Uoversiktlige markeder

Forbrukerne opplever usikkerhet og gjør uheldige valg når markedene er komplekse og informasjon om priser og andre forhold er vanskelig tilgjengelig. Bruk av ny teknologi bidrar også til mange utfordringer.

Stadig flere produkter er koblet til nett. Smarte telefoner, hus, biler klokker og leker er noen eksempler. Disse produktene samler og videresender mye informasjon om brukeren.

– Forbrukerne har liten eller ingen oversikt over hvordan deres data brukes, og ofte videreselges. Jeg vil ta tak i hvordan vi kan sikre det digitale personvernet og sikkerheten til forbrukerne. Nordmenn er på verdenstoppen i bruk av ny teknologi og mitt mål er at vi også skal være ledende på digitalt personvern , sier Horne.

Gjeld og kreditt

Statsråden trekker også frem finansmarkedet som et område der norske forbrukere møter utfordringer. Forbrukslån er et stort problemer for mange. Særlig unge forbrukere er utsatte for fristelsen til å ta opp lån uten å ha god nok evne til å betale tilbake. Det er også ofte vanskelig å sammenligne priser på finansielle tjenester.

Flere ulike temaer behandles

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som skal koordinere arbeidet med stortingsmeldingen. Til konferansen er det invitert 36 organisasjoner, miljøer og virksomheter, som nå får sin første mulighet til å gi innspill til meldingsarbeidet. Blant deltakerne er Dagligvareleverandørenes forening, Datatilsynet, IKT-Norge, Finans Norge, Norges eiendomsmeglerforbund, Konkurransetilsynet, Hovedorganisasjonen Virke og NHO.

Følgende temaer drøftes på dagens konferanse:

  • Forbrukerutfordringer i boligmarkedet
  • Gjelds- og kredittutfordringer for forbrukerne
  • Forbrukerutfordringer på digitalområdet
  • Forbrukeren i det grønne skiftet
  • Forbrukerutfordringer i dagligvaremarkedet


Sted:
Thon Hotel Opera, Eufemias gate 4, Oslo
Tid: kl. 09.00.-11.30