Historisk arkiv

Invitasjon til pressekonferanse

Statsråd Solveig Horne mottar utredning om støtten til barnefamiliene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottar mandag 6. mars en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene.

Nett-tv Overrekkelse av NOU om overføringer til barnefamiliene

Se sendingen her

Se sendingen her

Utvalget har gått gjennom ordninger som barnetrygd, foreldrepenger og engangsstønad, kontantstøtte, stønad til enslig mor eller far, utdanningsstøtte og foreldrebetaling i barnehage og skolefritidsordning.

Utvalget ble satt ned i juni 2015, les mer om utvalget og mandatet.

Tid:          Mandag 6. mars klokka 09.00

Sted:        Plenumssalen, R4. Inngang fra Møllergata 17

Frammøte i god tid. Legitimasjon må vises ved inngangen.

Pressekonferansen blir overført på nett-TV på regjeringen.no, og utredningen publiseres også på nett.