Historisk arkiv

Etterlyser tiltak for flere kvinner i toppen av næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

– Skal vi lykkes med å skape bedre kjønnsbalanse blant toppledere, må det være en reell vilje til dette fra næringslivet. Derfor utfordrer regjeringen selskapene på hvilke konkrete tiltak de selv kan sette inn for å rekruttere flere kvinnelige toppledere, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Rundebordsmøte om kjønnsbalanse i næringslivet
Ca. 20 styreledere og toppledere fra ulike selskaper deltok på rundebordskonferansen i regjeringens representasjonsbolig. Foto: BLD

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og likestillingsminister Helleland inviterte en rekke styreledere og toppledere fra ulike selskaper, samt organisasjoner, for å hente innspill til konkrete tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant toppledere. Årets CORE Topplederbarometer viser at det kun er 22 prosent kvinnelige toppledere i de 200 største selskapene, og 10 prosent av administrerende direktører er kvinner.

– Vettet er likt fordelt. Det bør også rekruttering til toppledelsen reflektere. Det er ikke noe som tilsier at kvinner skal være mindre kvalifisert til å ha en lederkarriere også i næringslivet. Det må vi i større grad synliggjøre for å få et konkurransedyktig næringsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Rundt 20 styreledere og toppledere deltok på rundebordkonferansen, blant annet var Orkla, Gjensidige, DNB, Statkraft og NHO representert.  Deltakerne var bedt om å gi innspill til systematiske tiltak for å få flere kvinnelige toppledere, og til hvilket ansvar som ligger hos toppleder og styreleder. Målsetningen er å skape samarbeid og dialog mellom regjeringen og næringslivet for å oppnå likevekt i kjønnsbalansen.

Blant innspillene som kom var talentsatsinger for unge kvinnelige ledere, mål om kjønnsbalanse på alle ledelsesnivåer og i rekrutteringsprosesser, og målrettede krav om likestilling fra styreledernes side.

– Vi har fått mange interessante forslag på bordet her i dag. Disse skal vi samle opp, og til høsten planlegger vi å legge frem en best practice-liste, som selskapene kan bruke som veiledning for hvordan sikre bedre kjønnsbalanse i toppledelsen. Enkeltselskaper har vist positive resultater på likestilling, og jeg tror det ligger mange gode eksempler til etterfølgelse for andre her, sier Linda Hofstad Helleland.

– De siste tallene fra COREs Topplederbarometer viser at næringslivet ligger bakpå, og dagens konferanse er et av tiltakene vi gjør for å finne ut av hva som kan bedre kjønnsbalansen i næringslivet. I dag har Linda Hofstad Helleland og jeg fått gode innspill fra sentrale personer i norsk næringsliv som vi tar med oss videre, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Statsråd Linda Hofstad Helleland og statsråd Torbjørn Røe Isaksen
Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen utfordret næringslivslederne på konkrete tiltak for å sikre bedre kjønnsbalanse blant toppledere. Foto: BLD