Historisk arkiv

Foreslår historisk likestilt foreldrepengeordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen foreslår en tredeling av foreldrepengeordningen. Det legges frem en sak for Stortinget i dag, med mål om at endringen kan tre kraft fra 1. juli 2018.

- Vi vil sikre foreldrene like muligheter for tid med barnet i det første leveåret, samtidig som vi tar hensyn til frihet og fleksibilitet for den enkelte familie. Det er bra for barnet og for likestillingen i hjemmet. Vi legger frem en historisk likestilt foreldrepengeordning som er en av verdens beste, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Regjeringen foreslår en deling av foreldrepengeperioden i tre like deler, der mor og far har hver sin del, samt en del som foreldrene kan fordele fritt. En tredeling av stønadsperioden ved 100 prosent uttak, innebærer at mødre og fedre har 15 uker hver til seg, og fellesperioden blir på 16 uker (les proposisjonen her).

- Forslaget er et stort skritt på vei mot reell likebehandling av mødre og fedre i foreldrepengeordningen. Jeg er glad for at vi har en av verdens rauseste ordninger, og at det er en Høyre-, Fremskrittsparti- og Venstre-regjering som legger frem den mest offensive, likestilte foreldrepengeordningen noen gang i Norge, sier Helleland.

Statsråden er opptatt av at fedre nå kan ta ut minimum 15 uker, og opp til 31 uker.

- Fedrene får en større andel enn de noen gang har hatt, noe som er bra for barnet og bra for likestillingen i hjemmet. Når foreldrene selv skal fordele den siste tredelen av foreldrepengene, kan like gjerne far som mor ta denne. Det er ikke en selvfølge at mor automatisk tar ut delen som er til fri fordeling, sier hun og legger til:

- Jeg vil oppfordre flere fedre til å kjempe for mer pappatid med barnet, og arbeidsgivere om å legge til rette for at fedre kan ta ut mer av foreldrepengene. Far må slippe til. Jeg er for at far blir mer sjef på hjemmebane ved å være hjemme mens mor er på jobb.

Les innlegget til statsråd Linda Hofstad Helleland i Dagbladet.