Historisk arkiv

Helsesøster blir helsesykepleier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Tittelen helsesøster blir nå erstattet med helsesykepleier. Hensikten med en kjønnsnøytral tittel er å rekruttere flere menn inn i yrket, og å senke terskelen for unge gutter til å oppsøke helsehjelp.

– Det er på høy tid å erstatte helsesøster med en mer moderne og kjønnsnøytral tittel. I tillegg til å gjøre det lettere å rekruttere flere menn inn i tjenesten, tror jeg også det vil gjøre det mindre tabu for gutter å ta kontakt med helsetjenesten. Det er svært viktig. Vi må senke terskelen for at ungdom oppsøker hjelp når de sliter, sier helseminister Bent Høie.

Bare ni prosent av dagens sykepleierstudenter er menn.
– Regjeringen er opptatt av et likestilt arbeidsliv. Da må vi sørge for en bedre kjønnsbalanse innen utdannings- og yrkesvalg. Helse- og omsorgssektoren er kvinnedominert, så ved å bytte ut stillingstittelen helsesøster til det kjønnsnøytrale helsesykepleier gir vi et viktig signal når det gjelder å rekruttere flere menn til yrket, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Det er Norsk sykepleieforbund (NSF) som har foreslått at tittelen helsesøster erstattes av helse­sykepleier. NSF har blant annet lagt vekt på at dagens tittel ikke tydelig reflekterer fagkompetansen til denne yrkesgruppen og at dette er sykepleiere med spesial­utdanning. NSF fremhever også at en kjønnsnøytral tittel vil bidra til å motvirke kjønnstradisjo­nelle utdanningsvalg.

– Vi må synliggjøre bedre hvilke spennende muligheter som ligger i dette yrket, også for menn. Samfunnet trenger de beste ressursene og talentene i alle sektorer, også helse- og omsorgssektoren, og da må vi rekruttere fra begge kjønn. Det kommer samfunnet, arbeidsgiverne, brukerne og den enkelte arbeidstaker til gode, sier Helleland.

Bent Høie og Linda Hofstad Helelland, sammen med Per Arthur Andersen.
Helseminister Bent Høie og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, besøkte Helsestasjon for gutter på Frogner i Oslo, da de lanserte navneskiftet. Her med helsesykepleier Per Arthur Andersen.