Forsiden

Historisk arkiv

I gang med arbeid om etikkinformasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Et nyoppnevnt ekspertutvalg skal vurdere om næringslivet bør få en plikt til å informere om sitt arbeid med å sikre anstendige arbeidsforhold i egne leverandørkjeder.

Etikkinformasjonsutvalget og statssekretær i BLD
Fra venstre: Mark Taylor fra Universitetet i Oslo, Gro Granden fra LO, Jon Vea fra NHO, Bente Øverli fra Forbrukertilsynet, Camilla Skjelsbæk Gramstad fra Virke, statssekretær i BLD, Tom Erlend Skaug, Steinar J. Olsen fra Stormberg AS, Heidi Furustøl fra Initiativ for Etisk Handel og leder Ola Mestad fra Universitet i Oslo. Caroline Dale Ditlev-Simonsen fra Handelshøyskolen BI og Lars Jacob Tynes Pedersen fra Norges Handelshøyskole var ikke til stede. Foto: BLD

- Det fins mange forbrukervarer i norske butikker som blir produsert under dårlige forhold. Lønn man ikke kan leve av, dårlig sikkerhet, uanstendig arbeidstid og barnearbeid er blant utfordringene. Mye tyder på at norske forbrukere blir stadig mer opptatt av etiske aspekter ved produksjon og forbruk og stiller krav til varene i norske butikker. Det sa statssekretær Tom Erlend Skaug da han åpnet utvalgets første møte 30. august.

Formålet med en etikkinformasjonsplikt er å gi forbrukere og organisasjoner informasjon om etiske aspekter ved vareproduksjon, slik at de kan ta mer informerte kjøpsvalg. Samtidig skal en slik plikt bidra til å øke næringsdrivendes innsats for anstendige arbeidsforhold for arbeidere i egne leverandørkjeder.

Utvalget har et todelt mandat. De skal vurdere om det er mulig og hensiktsmessig å innføre en etikkinformasjonsplikt og deretter foreslå hvordan plikten kan reguleres og håndheves dersom de mener den er hensiktsmessig.

Dersom utvalget konkluderer med at en etikkinformasjonsplikt ikke bør innføres skal rapporten ferdigstilles innen 1. juni 2019. Dersom utvalget finner at en informasjonsplikt bør innføres og går videre med utredning, skal rapporten ferdigstilles senest 1. desember 2019.

Her kan du lese mer om utvalgets mandat og medlemmer.