Historisk arkiv

Inga Bejer Engh blir nytt barneombud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Bejer Engh kommer fra stillingen som tingrettsdommer i Oslo tingrett.

Bejer Engh

- Jeg er glad for at vi har fått Inga Bejer Engh som nytt barneombud. Hun har bakgrunn blant annet som tingrettsdommer, statsadvokat og politiadvokat, og har et sterkt engasjement for barn og barns rettigheter. Jeg er trygg på at Bejer Engh vil ivareta alle ombudets oppgaver på en god måte, sier Anniken Hauglie, som er settestatsråd for barne- og likestillingsministeren. 

Ombudet blir ansatt på åremål for en periode på seks år. Bejer Engh overtar som ombud etter Anne Lindboe når åremålet hennes går ut.

Om Barneombudet:

Barneombudet skal fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. 

Lov om barneombud ble vedtatt i 1981, og verdens første barneombud ble utnevnt samme år. Barneombudet har til oppgave å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. Ombudet kan virke av eget tiltak eller etter henvendelse fra andre. 

Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).