Historisk arkiv

Nett-tv:

Nordisk sluttkonferanse om å bekjempe vold mot kvinner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Frihet fra vold og overgrep er en forutsetning for et likestilt samfunn. Hvordan kan vi forebygge vold mot kvinner, og hva kan de nordiske landene lære av hverandre i dette arbeidet?

Dette er temaet for den nordiske sluttkonferansen om å bekjempe vold mot kvinner som arrangeres 8. mars. Konferansen markerer avslutningen av Norges formannskap i Nordisk ministerråd (NMR). 

Nett-tv Nordisk sluttkonferanse om å bekjempe vold mot kvinner

Se sendingen her

Se sendingen her

 

I over 40 år har de nordiske landene hatt et godt og konstruktivt samarbeid på likestillingsfeltet. Landene er enige om null-toleranse mot kjønnsbasert vold og har mange av de samme målene for likestillings- og familiepolitikken, men valg av verktøy og tiltak kan variere. Gjennom et konstruktivt samarbeid lærer de nordiske landene av hverandre og deler gode eksempler på hvordan vi kan oppnå reell likestilling slik at kvinner og menn, jenter og gutter kan velge fritt og ha like muligheter i livet.                                                                                                                                                        På konferansen ser vi også på hvordan de nordiske landene følger opp Europarådets Istanbul-konvensjon, som har som formål å bekjempe vold mot kvinner gjennom forebygging, beskyttelse, straffeforfølgelse og overvåkning. Norge ratifiserte konvensjonen i 2017.

 

Tid: Torsdag 8. mars, kl. 9-16.

Sted: Gamle Museet, Dronningens gate 4, Oslo. 

Her kan du lese mer om konferansen og melde deg på.