Historisk arkiv

Nett-tv: Statsråd Helleland mottar utredning om fosterhjemsomsorgen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Følg overleveringen av den offentlige utredningen om rammebetingelsene for ordinære fosterhjem, tirsdag 18. desember kl. 10.

Utvalget har utredet hvordan økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i kommunen på best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien.

Nett-tv Statsråd Helleland mottar utredning om fosterhjemsomsorgen

Se sendingen her

Se sendingen her