Historisk arkiv

Utredningen «Trygge rammer for fosterhjem» levert til barneministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Fosterhjemsutvalget har hatt i oppdrag å gjennomgå rammebetingelsene for ordinære fosterhjem. Utvalgets rapport, «Trygge rammer for fosterhjem», ble i dag overlevert til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

– Fosterforeldre gjør en uvurderlig jobb for samfunnet og for sårbare barn som trenger et nytt, trygt og stabilt hjem. Da må vi sikre at fosterfamiliene har gode rammebetingelser. Jeg ser frem til å lese innspillene Fosterhjemsutvalget kommer med i sin rapport, sier barneminister Helleland.   

Fosterhjemsutvalget ble oppnevnt i april 2017, og er ledet av Ellen Seip. Utvalget har i hovedsak utredet hvordan økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i kommunen på best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien.

Formålet har vært å utrede rammevilkårene, og å foreslå endringer som kan føre til større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak.

– Behovet for nye fosterhjem i Norge er stort, og mange barn og unge venter for lenge på det riktige fosterhjemmet. At ulike familier åpner hjertene og hjemmet sitt for et nytt barn eller en ungdom er et flott valg det står stor respekt av. Så må vi som myndigheter se på hvordan vi best mulig kan legge til rette for de som blir fosterfamilier, sier Linda Hofstad Helleland.

I sin rapport har Fosterhjemsutvalget omtale og forslag om blant annet:

  • Rammebetingelser som støtter opp under forståelsen av fosterhjemmet som en familie, der barnet inngår som familiemedlem
  • Omlegging av økonomiske rammer til fosterforeldre som gir større grad av standardisering og rettighetsfesting av økonomiske forhold enn det som ligger i dagens system
  • Bedre samordning og samarbeid mellom tjenester
  • Tilpasninger i trygd, skatt og pensjon til fosterforeldre
  • Oppfølging i form av tiltak, hjelp og støtte til fosterhjemmet som er tilpasset barnets og fosterfamiliens behov

Se utvalgets pressemelding for mer om utvalgets forslag.

NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem.

Se sendingen fra pressekonferansen.

Utvalget har fått utført to eksterne utredninger:

Fosterhjemsutvalget
Fosterhjemsutvalget og sekretariatet sammen med statsråd Linda Hofstad Helleland.