Historisk arkiv

Nyheter

Nett-tv: Nordic Conference «Inclusive Smart City»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Her kan du følge den nordiske konferansen «Inclusive Smart City», mandag 12. november fra kl 09.00-17.00.

Nett-tv Nordic Conference «Inclusive Smart City»

Se sendingen her

Se sendingen her

Konferansen foregår på engelsk. 
Du finner mer informasjon om konferansen her. 

Programme

Event moderator is Torgeir Waterhouse from IKT-Norge

Our speakers

Opening plenary 09.00 – 11-30

Opening comments 
Paul Chaffey, Department of Local Government and Modernisation

WHOs work in age friendly cities
Manfred Huber, World Health Organization (WHO)

European accessibility act
Susanna Laurin, Funka

Urban Living Labs – a way to co-create sustainable and smarter cities
Christine Hvitsand, Telemark Research Institute (TRI)

Are we designing smart cities for all?  
James Thurston, G3ict and smartcities4all.org

LUNCH 11.30 - 12.30

Parallel sessions 12.30 – 15.30   

Track 1: Technology that makes a smart city inclusive

Artificial intelligence and the smart city 
Lena Lundgreen, Microsoft Norway

Universal Design of Indoor Wayfinding                              
Einar Myreng and Lars-Cyril Blystad, Next Signal

TravAble – a free travel app that shows accessible places and service                
Ósk Sigurðardóttir, travable.is

Networking Dialogue – meet the experts

  • Ósk Sigurðardóttir, travable.is
  • Einar Myreng and Lars-Cyril Blystad, Next Signal
  • Ole Tom Seiserstad and Anu Deniz, Microsoft Norge
  • Vako Varankian and Pepper, OsloMet

Track 2: Planning and Developing an Inclusive Smart City (in Norwegian)

Møteleder: Nassima Dzair, InterBridge

Hvordan bygg og by åpner og begrenser muligheter 
Mari Storstein, dokumentarfilmskaper

Smartbyen som demokratisk form – en introduksjon til digital urbanisme 
Kai Reaver, Norske arkitekters landsforbund

Folketråkk - en nasjonal digital medvirkningsveileder
Ingvil Aarholt Hegna, DogA

Smart Bodø – planer for inkluderende planlegging
Ingrid Nøren, Bodø kommunen

Å flytte en by – sosial og urban transformasjon i Kiruna
Erik Stenman, Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Oslo

Oppsummering med avsluttende refleksjoner i panel

Track 3: Transportation in an Inclusive Smart City (in Norwegian)

Møteleder: Eirik Andersen, Ruter

Framtidens mobilitet 
Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Tilgjengelighetsinformasjon og kollektivreiser - arbeid med universell utforming ved utvikling av nye produkter og tjenester
Rune Sperlin og Mari Flaaten, Entur

Ny måte å tenke kollektivtrafikk på – om Hent meg buss i Sauda 
Svein Ystanes, Kolumbus.

Erfaringer fra et prøveprosjekt med selvkjørende busser i bydelen Kista, Stockholm 
Peter Hafmar, Nobina Technology 

Hvordan utvikle tjenester ved å lytte til byen? 
Johan Høgåsen-Hallesby, Urban Sharing

ResLedaren – mobilapp spesielt utviklet for personer med nedsatt kognisjon 
Joel Holmberg, Haja Applikation

Erfaringer som bruker av teknologiske løsninger
Kristoffer Lium

Closing plenary 15.30 – 17.00

Ethical and security concerns in technology
Torgeir Waterhouse, IKT Norge

Navigating world travel with the help of technology for someone who happens to be blind - Perspectives, barriers and opportunities
Stein Erik Skotkjerra, Siteimprove

"Cybernetic ecologies"- the relationship between people and our technologies 
Dan Philips, Royal Academy of Art UK

For questions and inquiries, please contact us at smartcity@bufdir.no