Historisk arkiv

Forslag til endringer i adopsjonsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen sender i dag på høring et forslag om større fleksibilitet for adopsjonssøkere.

1. juli 2018 trådte ny adopsjonslov med tilhørende forskrift i kraft. I forskriften stilles det krav om at søkere av adopsjon må utredes og godkjennes for adopsjon av både ett barn under 5 år og et søskenpar. Dette kan i praksis gjøre det vanskeligere å bli godkjent for adopsjon.

Barne- og likestillingsdepartementet sender derfor på høring forslag om endring i adopsjonsforskriften slik at det fortsatt skal være én godkjenningsramme ved adopsjon, men at de som ønsker det kan søke om å bli utredet og godkjent for adopsjon av bare ett barn under 5 år.

Her kan du lese hele høringsforslaget.

Høringsfristen er 22. mars 2019.