Historisk arkiv

Nett-tv

Overlevering av Etikkinformasjonsutvalgets rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Torsdag 28. november overleverer Etikkinformasjonsutvalget sin rapport til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad. Følg overleveringen direkte her fra kl. 10.15.

Etikkinformasjonstvalget ble opprettet 1. juni 2018, og har hatt i oppgave å vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. De har senere fått utvidet sitt mandat til også å foreslå en konkret lovtekst for en slik informasjonsplikt.

Følg sendingen her:

Nett-tv Etikkinformasjonsutvalgets rapport

Se sendingen her

Se sendingen her