Historisk arkiv

– Ikke grunn til flere søndagsåpne butikker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Dagens regler setter klare rammer for søndagsåpne butikker. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har i dag sendt brev til fylkesmennene om saken. Det er ingen grunn til å åpne for nye unntak, slår han fast.

– Jeg er opptatt av å sikre tilgang på mat og at verken ansatte eller kundene i butikkene blir smittet. Heldigvis ser vi at folk ikke hamstrer lenger, og når de ansatte i butikkene nå har en særlig stor belastning er det ikke grunn til generell åpning for søndagsåpne butikker, sier Ropstad.

Barne- og familieministeren mener butikkene gjør en stor jobb for å hindre spredning.

– Det er viktig at de arbeider for at kundene skal holde avstand og at det er godt renhold. Loven åpner også for at fylkesmennene kan gi dispensasjon fra åpningstidsbegrensningene i helligdagsfredsloven i enkeltsaker. Det krever en konkret og velbegrunnet søknad og særlige grunner, sier Ropstad.

Han er bekymret for dem som allerede er i jobb i butikkene og som gjør en heltemodig innsats.

– Min oppfordring er at alle tar ekstra hensyn til de ansatte og andre kunder når de er i butikken. Og at vi fortsetter å vise solidaritet med hverandre og unngår hamstring. Det er heldigvis nok mat i butikkene og på lagrene, sier han.

Ropstad mener at akkurat nå er det viktigste at dagligvarebutikker, som alle andre, ser på tiltak som kan bidra til å redusere faren for å bli smittet av korona – både for egne ansatte og kunder.

Les brevet sendt til fylkesmennene