Historisk arkiv

Forlenger frist for tilbakebetaling av kansellerte pakkereiser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Pakkereisearrangørene får forlenget fristen for tilbakebetaling til kundene ved avbestillinger og avlysninger av pakkereiser.

Bedrifter som tilbyr pakkereiser opplever nå å få svært mange avbestillinger og avlysninger som følge av koronapandemien. Det rammer dem hardt økonomisk. I statsråd i dag ble det fastsatt en midlertidig forskrift til pakkereiseloven, som forlenger pakkereisearrangørenes frist for å tilbakebetale de reisende ved avbestillinger og avlysninger.

Fristen forlenges fra 14 dager til 3 måneder, og vil gjelde alle pakkereiser som avbestilles eller avlyses i perioden 1. mars til 14. juni 2020. Fristforlengelsen gjelder derfor også for allerede forfalte krav.

– Vi ønsker å gi pakkereisearrangørene et pusterom mens vi jobber med å få på plass en støtteordning til pakkereisearrangørene, slik at arrangørene settes i stand til å tilbakebetale de reisende, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Arbeidet med å finne løsninger for pakkereisearrangørene og reiselivsnæringen for øvrig, har høy prioritet i regjeringen. Hensynet til samlet norsk verdiskaping vil være førende for hvilke løsninger som blir valgt. Vi arbeider med juridiske og økonomiske vurderinger av mulige tiltak som kan ivareta pakkereisearrangørenes behov for å tilbakebetale til forbrukerne, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Forslaget til forskrift var på en kort høring fra 6. til 7. april. I høringsnotatet ble det også foreslått å legge til rette for at arrangørene kan tilby reisende konkurssikrede tilgodelapper. Dette forslaget har regjeringen ikke gått videre med.

– Vi mener en ordning med konkurssikret tilgodelapp vil være overflødig når det kommer på plass en fristforlengelse og støtteordning til pakkereisearrangørene. Vi ønsker at de reisende skal få tilbakebetaling fra arrangørene så fort arrangørene tilføres likviditet gjennom støtteordningen, sier Ropstad.

Forskriften om forlenget tilbakebetalingsfrist trer i kraft i dag.

Les: Midlertidig forskrift om pakkereisearrangørers utsatte tilbakebetalingsplikt til reisende for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19