Historisk arkiv

Innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Innspill til arbeidet med en ny strategi for barn i lavinntektsfamilier, som er sendt inn gjennom innspillsportalen. Frist for innspill var 15. april 2020.