Forsiden

Historisk arkiv

Ny digital portal for bekymringsmeldinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

I april lanseres Nasjonal portal for bekymringsmelding, som er en digital løsning for å levere bekymringsmeldinger til barnevernet.

Dette vil være en stor forbedring fra dagens system, som først og fremst består av brev sendt i posten til den kommunale barnevernstjenesten. Med den digitale portalen kan bekymringsmeldingene som kommer inn til barnevernet behandles raskere, og gi mer informasjon. Dermed kan man hjelpe barna som opplever omsorgssvikt raskere.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er glad for den nye portalen.

– Den nye digitale portalen for bekymringsmeldinger vil senke terskelen for å si fra. Det vil gjøre at barn som har det vanskelig får hjelp raskere. Dette er viktig for barnas rettssikkerhet, forteller barne- og familieminister Ropstad.

Digitale bekymringsmeldinger er spesielt viktig i møte med de spesielle omstendighetene rundt smitteverntiltakene mot Covid-19. De siste ukene har antall bekymringsmeldinger til barnevernet falt. Når barna ikke blir sett av de trygge voksne de vanligvis har rundt seg, som barnehageansatte, lærere, helsesykepleiere eller trenere, er det avgjørende å gjøre det enklere å si fra.

– Mange barn er nå isolert hjemme hos familier som sliter og får ikke den tryggheten de trenger. Barn som utsettes for vold og overgrep er ekstra utsatt når de ikke møter venner eller trygge voksne i skolen, barnehagen eller på fritidsaktiviteter. Da er det ekstra viktig at vi klarer å oppdage barn og familier med behov for hjelp. At de som er bekymret for et barn melder ifra er helt avgjørende for å finne ut om barn lever med omsorgssvikt, sier barne- og familieminister Ropstad.

Portalen for bekymringsmeldinger er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet DigiBarnevern. Løsningen er utviklet i samarbeid mellom KS og Bufdir. For å sende en bekymringsmelding må varsleren først logge seg inn på ID-porten. Inne i portalen fyller du ut et av to skjemaer, avhengig av om du er privat eller offentlig melder. Du får umiddelbart tilbakemelding på at meldingen er mottatt og sendt til riktig barnevernstjeneste. Alle kommuner vil i løpet av april få tilbud om å ta i bruk løsningen.

– Jeg vil oppfordre alle kommuner til å ta i bruk den digitale portalen så snart de får tilbud om det, sier barne- og familieminister Ropstad.