Historisk arkiv

Nyheter

Varsler tiltak for å hjelpe reisearrangører og reisende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Bedrifter som tilbyr pakkereiser opplever nå å få svært mange avbestillinger. Det rammer dem hardt. Regjeringen innfører nå flere tiltak for å hjelpe bransjen og kundene.

Pakkereiseloven gir de som har kjøpt en pakkereise rett til å få alle pengene sine tilbake innen 14 dager, dersom de må avbestille reisen på grunn av ekstraordinære omstendigheter. Det blir mange slike avbestillinger nå på grunn av koronakrisen. Det gjør situasjonen svært krevende for mange reisearrangører

– Vi foreslår derfor en midlertidig lovhjemmel til å forlenge fristen for tilbakebetaling av penger til kunden. Hvor mye 14 dagersfristen skal forlenges, har vi ikke tatt stilling til ennå. Det må fastsettes i en forskrift. I tillegg innfører vi en ordning der arrangørene kan tilby kundene en tilgodelapp i stedet for å betale tilbake straks. Det er imidlertid ikke snakk om at kundene skal miste pengene de har betalt, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Tilgodelappen kan innløses når som helst, i ny reise eller i kontanter. Hvis de som har råd til det godtar slike tilgodelapper (kreditnotaer), vil det bidra til at pakkereisearrangørene kan klare seg gjennom den vanskelige perioden. Dersom reisearrangøren likevel går konkurs, vil tilgodelappen bli løst inn av Reisegarantifondet, og kunden vil være sikret pengene igjen.

I tillegg tilfører regjeringen Reisegarantifondet 100 millioner kroner – og gir fondet mulighet til å overskride bevilgningen med 200 millioner kroner i år.

– Med dette sikrer vi at garantimekanismene fungerer for de reisende,  samtidig som bransjen får lempet på sine krav i en vanskelig tid, sier Ropstad.