Historisk arkiv

Kompensasjonsordning for pakkereiser på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Ordningen med kompensasjon til reisende som ikke fikk benyttet sin pakkereise på grunn av koronarestriksjoner er nå klar. Søknad om dekning sendes Reisegarantifondet.

Stortinget besluttet 23. februar, ved behandling av Prop. 79 S (2020-2021), å bevilge 75 millioner kroner til reisende som ikke har fått tilbakebetalt sine innbetalinger for avlyst pakkereise som følge av at pakkereisearrangøren er gått konkurs.

– For de fleste vil det fremstå urimelig at retten til dekning fra reisegaranti skal avhenge av hvorvidt en pakkereise er avlyst før eller etter konkurstidspunktet i en situasjon med global pandemi. Vi har derfor etablert en statlig ordning som kompenserer de reisende som har kommet i en slik situasjon, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Kompensasjonsordningen gjelder pakkereiser som ble kjøpt til og med 14. mars 2020 og som ikke omfattes av systemet med reisegaranti. De som omfattes av ordningen får rett til full dekning av sitt krav, med fradrag av det som er mottatt fra kredittkortselskap, forsikring eller andre kilder.

Kompensasjonsordningen er regulert i midlertidig forskrift om kompensasjon til reisende – udekkede tilbakebetalingskrav som ble fastsatt 6. april 2021.

Ordningen med kompensasjoner til reisende forvaltes av Reisegarantifondet som til daglig forvalter systemet med individuelle reisegarantier. Søknad om kompensasjon sendes til Reisegarantifondet. Nærmere informasjon om ordningen finnes på Reisegarantifondets hjemmeside.