Historisk arkiv

Nyheter

Ungdomspanelet har kommet med anbefalinger for fritidskortet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Bedre tilrettelegging for barn og unge med funksjonsnedsettelser, økt foreldreinvolvering og et mer variert fritidstilbud utenfor storbyene var noen av rådene fra regjeringens ungdomspanel for fritidskortet. I dag overleverte de sine anbefalinger for en nasjonal fritidskortordning til barne- og familieministeren.

Regjeringen har satt i gang et prøveprosjekt med fritidskortordninger som skal dekke deltakeravgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. 12 kommuner deltar per dags dato i prøveprosjektet, og til høsten blir det flere testkommuner.

For å få innspill fra barn og unge, satte regjeringen ned et eget ungdomspanel for fritidskortet. Panelet består av ungdom i alderen 14-17 år fra hele landet.

Ungdomspanelet sammen med  tidligere statssekretær i BFD, Jorunn Hallaråker heggelund.
Ungdomspanelet startet arbeidet september 2020. Foto: BFD

– Dette er et viktig bidrag når vi skal utforme en nasjonal ordning. Fritidskort skal bidra til å gi like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter, og da er vi helt avhengig av å få innspill fra de det gjelder. Det er barn og unge selv som vet hva som skal til for at fritidskortet skal bli en suksess, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

På grunn av koronasituasjonen har panelet gjort mye av arbeidet digitalt, men de har hentet inn innspill fra barn og unge i sine nærmiljø.

Karine Berge (17) fra Varhaug er glad for at ungdom har fått kommet med sine anbefalinger.

– Det er vi unge som er målgruppen for fritidskortet, så da er det bra at vi får sagt vår mening. Vi oppfatter ting på en annen måte enn voksne, og ser andre problemer og løsninger, sier Berge. 

Karine Berge er med i ungdomspanelet om fritidskortet
Karine Berge er en av ni ungdommer som har kommet med sine anbefalinger om fritidskortet. Foto: BFD

Panelets anbefalinger

Panelet har identifisert en rekke barrierer for deltagelse i fritidsaktiviteter, blant annet dårlig økonomi, et begrenset utvalg av fritidsaktiviteter mange steder i landet og utilstrekkelig kollektivtransport. Ungdommene har også vært opptatt av å belyse at manglende eller dårlig tilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne er en stor utfordring for likeverdig deltagelse i fritidsaktiviteter.

Barne- og familieministeren er takknemmelig for det grundige arbeidet han fikk presentert da han møtte panelet.

– Jeg synes det er spesielt fint å se at de løfter frem at barn med funksjonsnedsettelser i større grad må få mulighet til å være med i fritidsaktiviteter. Dette skal ikke være et hinder for deltakelse. Rapporten blir nyttig når vi nå skal jobbe videre med et fritidskort for alle barn fra 6 til 18 år, sier Ropstad.

Det er Bufdir som har vært sekretariat for panelet, med bistand fra LNU, Ungdom og Fritid, og Unge funksjonshemmede.

Panelets medlemmer:

  • Lasse Hordnes
  • Daniel Aarvik
  • Mahmoud Zamzoum
  • Zaineb Abdulsatar
  • Simen Hagen Korsbakken
  • Maria Dragland
  • Vilde Johanne Aslaksdatter Aftenstierne
  • Malaika Solaimani
  • Karine Berge

Les hele rapporten her