Historisk arkiv

Barne- og familieministerens innledning på koronapressekonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Innlegget ble holdt på pressekonferanse 13.04.2021.

Regjeringen har gjennom hele pandemien prioritert barn og unge først. Derfor åpnet vi tidligere i vinter for muligheten til å ha innendørs idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år.

De kan være opp til 50 personer, og alle deltagerne må tilhøre et idrettslag fra samme kommune.

Dette er svært positivt for barn og ungdom som driver med innendørsidretter. Dette har gjort en vanskelig tid lettere for mange.

Men hva med ungene og ungdommene som ikke er så glad i idrett?

Hva med de som elsker korps, kor og teater, men ikke er så glad i håndball?

De fikk ikke samme mulighet.

Derfor kommer vi i dag med en god nyhet for svært mange barn og unge i Norge:

Også de som driver med andre fritidsaktiviteter enn idrett kan nå være 50 personer ved innendørs arrangementer.

Idretts- og kulturarrangementer behandles nå likt, og etter de samme prinsippene.

Dersom idretts- og kulturarrangementene for barn og unge har faste tilviste plasser, kan vi fra og med fredag være opptil 100 personer til stede, slik regelen da vil være for alle andre arrangementer som konserter, gudstjenester eller forestillinger.

----

Før påske varslet regjeringen at vi skulle vurdere reglene for treningskamper utendørs i de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn.

Helsedirektoratet og FHI har gjort en slik vurdering, og anbefaler at vi åpner opp for dette. Regjeringen støtter dette.

De strenge smittevernprotokollene må etterleves.

Treningskampene skal gjennomføres med minst mulig geografisk mobilitet.

Dersom det i enkelttilfeller ikke er mulig å unngå reising, må det settes inn ekstra tiltak.

For kamper i kommuner med de strengeste regionale tiltakene etter tiltaksnivå A kan det kun være spillere, støtteapparat og dommere til stede.

I begynnelsen av mai vil vi ta en endelig beslutning om åpning for seriespill i de to øverste divisjonene.

Da vil vi også beslutte om det skal åpnes for innendørs treningskamper i serier der flertallet av utøverne har idretten som yrke på heltid eller deltid.

Når det gjelder ytterligere lettelser for idrett og fritidsaktiviteter, vil vi vurdere hvilke tiltak som skal gjennomføres på hvert av trinnene i gjenåpningsplanen.

Prinsippet om at barn og unge skal prioriteres først vil ligge til grunn for disse vurderingene.

***

Dagen i dag er spesiell for alle muslimer, ved at fastemåneden ramadan begynner.

Vi ønsker at alle skal få en så trygg og god ramadan som mulig.

Vi vet at mange synes det er tungt å ikke kunne samles i moskeen eller med familie og venner. Spesielt ved høytider.
Det har jeg stor forståelse for.

Dessverre kan ikke ramadan feires på samme måte som vanlig.

Undersøk hvilke regler og anbefalinger som gjelder i den kommunen du bor i. Jeg håper dere får en fin ramadan til tross for pandemien.

Og for alle gjelder det å følge de grunnleggende rådene om å holde avstand, holde hendene rene, holde deg hjemme hvis du er syk og begrense antall sosiale kontakter.