Historisk arkiv

Tale på seminar i regi av Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA).

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Holdt av statssekretær Maria Hoff Aanes, torsdag 18.09.2014.

Holdt av statssekretær Maria Hoff Aanes, torsdag 18.09.2014.

Tusen takk for invitasjon til å komme hit til åpningen av feiringen deres, og gratulerer så mye med 40 års jubileet! En 40 åring må vel kunne sies å være godt voksen, ha høstet mye erfaring og ervervet seg rikelig med kunnskap, som blir viktig på veien videre. For det viktige arbeidet KIA gjør, håper jeg videreføres!  

Regjeringen verdsetter det arbeidet frivillige organisasjoner gjør. 

Vi vet hvor mye arbeid dere legger ned, og vi vet hvilken betydning dette har for folk rundt omkring i landet vårt. 

Vi er også veldig klar over at organisasjoner bidrar til å løse mange viktige samfunnsoppgaver og at dere spiller en sentral rolle, særlig på integreringsfeltet.  

Jeg har laget meg et motto, som jeg selv i hvertfall syns er veldig fint- nemlig at det er mennesker som best integrer mennesker. Og med det mener jeg at:

 

Regjeringen og statlige myndigheter kan sette hvor mange mål og ønsker for integrering vi bare klarer; hvis ikke det finnes enkelt mennesker, grupper og organisasjoner, som hver eneste dag gjennom å møte og snakke med, lærer bort og formidler kunnskap til andre mennesker, så kan vi bare glemme å nå alle fancy målsettingene. 

 

Så tusen takk for at dere bidrar til at vi når politiske mål, men aller viktigst - tusen takk for at dere bidrar til at mennesker som kommer til Norge og skal bo her, får bruke ressursene sine og ta del i fellesskapet. 

 

KIAs arbeid er integrering i praksis. Jeg ser at dere arrangerer leksehjelp, multikulturelle gospelkor, fellesmiddager, kulturkafeer, kurs og seminarer, fotballtrening, fester, gratis norskundervisning, turer og mye mer.

 

Å føle tilhørighet, å kunne få nye venner og ha noe å gå til, et sted å treffe andre, er helt avgjørende for å kunne ta del i et samfunn, i tillegg til å lære språk.

 

Jeg tror også at det å treffes på tvers av kulturer, bakgrunn og livssituasjon, bidrar til å fremme forståelse og toleranse. 

 

Jeg vet dere tilbyr norskundervisning med tilhørende barnehage.

 

Det som er bra med dette tiltaket er at dere tilbyr språkopplæring til en gruppe som ofte står utenfor arbeidslivet – mødre med innvandrerbakgrunn - ogat dere på denne måten legger til rette for at folk får reellemuligheter til å delta på opplæring.

Barnehagen som ligger vegg i vegg med språkskolen gir mødre anledningen til ålære norsk, Samtidig som den gir barna en verdifull kontakt med norsk språk og norske omgivelser.

 

Dette er derfor dobbelt bra! Å beherske det norske språket er er nøkkelen til å lykkes i arbeidslivet, men og ikke minst i utdanning.

 

Den viktigste enkeltfaktoren for at barn med innvandrer bakgrunn lykkes i skole og utdanningsløp, er at de mestrer språket. I tillegg gir det en god spiraleffekt når foreldre er sterke nok i språket til å kunne bistå med lekser og for eksempel være aktive i skole eller lokalmiljø. 

 

Da departementet besøkte KIAs skole ogintegreringsbarnehage i vår, fikk de overlevert tekster skrevet av kursdeltagere. Det har vært interresant og lese gjennom de, og vitner om at her er det mange mennesker med håp og drømmer for fremtiden.

 

En deltager skrev: ”ved å lære om Norge og norske tradisjoner, kan jeg bli en nyttig person i samfunnet.

 

En annen skrev: ”min drøm er å åpne en egen tannlegeklinikk” 

Norge trenger å ta i bruk innvandreres resurser. Det er bra for samfunnet og det er bra for hvert enkelt menneske. 

KIA og de andre nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet har en sentral rolle når det gjelder den praktiske gjennomføringen av integreringspolitikken og jeg oppfordrer KIA til å fortsette i sitt viktige arbeid, i minst 40 år til. 

Dere er en viktig ressurs og arena for mange innvandrere og ikke minst en svært viktig støttespiller for det offentlige. 

Jeg ønsker dere lykke til med dette seminaret og arbeidet fremover og ikke minst festen i kveld!