Historisk arkiv

Grytøyaulykken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

De etterlatte etter Grytøya-ulykken i 1972 hvor 17 mennesker omkom, fremsatte i 2006 krav om erstatninger. FDs undersøkelser viser at det ble gjennomført et erstatningsoppgjør i 1972/73, kort tid etter ulykken.

- Grytøya-ulykken var en dypt tragisk ulykke, og Forsvarsdepartementet har vurdert hvorvidt de etterlatte har krav på erstatning. Forsvarsdepartementets opplysninger viser at det ble gjennomført et erstatningsoppgjør etter ulykken, og vår vurdering er at det ikke er grunnlag for ytterligere erstatning, sier politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet Ragnhild Mathisen.

Sakens bakgrunn er at 17 mennesker omkom da en Twin Otter fra Forsvaret fløy i fjellsiden på Grytøy ved Harstad 11. juli 1972. Flyet var ute på den såkalte ”Finnmarksruta”. Samtlige passasjerer og besetningsmedlemmer omkom. Undersøkelseskommisjonens rapport viste at fartøysjefen hadde en alkoholkonsentrasjon over det tillatt og mangel på søvn. Totalt 39 etterlatte krevde i 2006 til sammen 28 millioner kroner i erstatning, men ikke alle fremmet konkrete krav. Som grunnlag for kravene ble det anført at Forsvaret handlet erstatningsbetingende uaktsomt ved at det ikke ble satt i verk tiltak når man kjente til eller burde kjent til fartøysjefens alkoholproblemer. Det ble også anført at graderingen av kommisjonsrapporten har medført en urimelig og klanderverdig ekstrabelastning.

Forsvarsdepartementets undersøkelser viser at Forsvaret og Forsvarsdepartementet allerede i 1972 utredet de erstatningsrettslige sidene ved saken. På bakgrunn av utredningen ble det gjennomført et erstatningsoppgjør i relasjon til samtlige etterlatte, hvor det ble foretatt utbetalinger til de etterlatte som hadde krav på erstatning – i tråd med de erstatningsregler som gjaldt på skadetidspunktet. Forsvarsdepartementet kan av denne grunn ikke se at det foreligger grunnlag for ytterligere erstatningsutbetalinger.

Noe av bakgrunnen for at saken har kommet opp igjen nå er opplyst å være at samtlige etterlatte i løpet av 2005/2006 fikk innsyn i undersøkelseskommisjonens rapport. Forsvarsdepartementets vurdering er at det ved innsyn i rapporten i 2005/2006 ikke fremkom nye opplysninger som har betydning for spørsmålet om erstatning. Bakgrunnen for dette er at Forsvaret i 1972 gikk ut med to pressemeldinger om årsakene til ulykken, som ga tilstrekkelig grunnlag for å fremme eventuelle ytterligere erstatningskrav. Samlet sett ble kravene – i den grad det kunne ha forelagt erstatningsplikt i saken – foreldet allerede i 1975

.