Historisk arkiv

Etisk råd med møte om beredskap og grensesnittet mellom forsvar og politi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Mandag 9. desember arrangerte Etisk råd for forsvarssektoren, i samarbeid med Det Norske Videnskapsakademi, et møte med temaet Forsvarets grenser - rollefordeling mellom politi og forsvar ved intern beredskap.

Det ble diskutert hvilke grenseoppganger som bør finnes mellom Forsvaret og politiet når det gjelder å ivareta beredskapsoppgaver i Norge. Utgangspunktet var hendelsene 22. juli 2011 og terroranslag, men debatten var også bredere anlagt, i det det ble pekt på en rekke ulike tilfeller gjennom norgeshistorien der forsvaret ble brukt, eller ble vurdert brukt. 

Innledere på møtet var Kontreadmiral Louise Dedichen (Forsvarets høgskole), forsker Ragnar Auglend (UiB), forsker Bent Erik Bakken (Forsvarets høgskole) og stabsprest Nils Terje Lunde (Feltprostens stab). Blant de rundt 70 oppmøtte var blant annet representanter for forsvar og politi, i tillegg til en rekke samfunnsaktører, både akademisk og politisk, som har markert seg i debatten omkring dette temaet, eller som har vært viktige beslutningstakere.  HM Kong Harald var blant tilhørerne.

HM Kong Harald var blant tilhørerne.
HM Kong Harald var blant tilhørerne (foto: Gro Havelin)