Historisk arkiv

Signerte samarbeidsavtale om transportfly

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsministrene i de nordiske landene signerte en avtale om å samarbeide om transportfly. Avtalen ble signert under det nordiske forsvarsministermøtet i Helsinki, 3. -4. desember 2013. -Samarbeidet kan gi økt operativ effekt til bedre pris. Til sammen bruker de nordiske landene over 130 millioner Euro årlig på å operere transportfly, så potensialet er stort. Konkrete samarbeid som dette er nordisk forsvarssamarbeid på sitt beste, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Finland er vertskap for det nordiske forsvarsministermøtet 3. - 4. desember. Her forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sammen med sin finske kollega Carl Haglund.

Forsvarsministrene i de nordiske landene signerte idag en avtale om å samarbeide om transportfly. Avtalen ble signert under det nordiske forsvarsministermøtet i Helsinki, 3. -4. desember 2013. -Samarbeidet kan gi økt operativ effekt til bedre pris. Til sammen bruker de nordiske landene over 130 millioner Euro årlig på å operere transportfly, så potensialet er stort. Konkrete samarbeid som dette er nordisk forsvarssamarbeid på sitt beste, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Norge vil bidra med sine C-130 Hercules i samarbeidet. Avtalen er knyttet til operativ virksomhet og legger til rette for felles utnyttelse av tilgjengelige flytimer som ikke er reservert for beredskap eller andre nasjonale formål. Gjennom samarbeidet kan landene tilby hverandre lufttransporttjenester og kostnadsdeling for transporter. Samarbeidet gjelder også kontrahering av kommersielle lufttransportressurser.

Det nordiske transportflysamarbeidet ble etablert gjennom en intensjonsavtale som alle nordiske land signerte under det nordiske forsvarsministermøtet i november 2012.

De nordiske forsvarsministrene holdt pressekonferanse etter det ble kjent at landene vil samarbeide om transportfly
De nordiske forsvarsministrene holdt pressekonferanse etter det ble kjent at landene vil samarbeide om transportfly (foto: Marita Isaksen Wangberg, FD).

Norge overtar formannskapet

Norge tar fra nyttår over formannskapet i NORDEFCO, som er strukturen for det nordiske forsvarssamarbeidet. Under forsvarsministermøtet snakket Ine Eriksen Søreide om hvordan Norge vil ta det nordiske samarbeidet videre under norsk formannskap.

- Vi ønsker å videreutvikle det konkrete og praktiske forsvarssamarbeidet i Norden. Vi vil blant annet legge vekt på å styrke den sikkerhetspolitiske dialogen, og vi ønsker å styrke de nordiske landenes evne til å stille effektive styrkebidrag til internasjonale operasjoner. Vi har kommet lang på samarbeid innen øving og trening, og vi vil bygge videre på dette. For eksempel kan vi inkludere flere allierte nasjoner i trening på tvers av landegrensene, sier forsvarsministeren.

Norge vil også legge vekt på videre kapasitetsbygging og nordisk kapabilitets- og materiellsamarbeid.

De nordiske forsvarsministerne diskuterte også felles muligheter og utfordringer i det militære samarbeidet, og status og utvikling i internasjonale operasjoner. Forsvarsministrene signerte en visjon for det nordiske forsvarssamarbeidet.

I Helsinki var det også et møte mellom forsvarsministrene i Northern Group, som består av Nederland, Storbritannia, Polen og Tyskland i tillegg til de nordiske og de baltiske landene.
I Helsinki var det også et møte mellom forsvarsministrene i Northern Group, som består av Nederland, Storbritannia, Polen og Tyskland i tillegg til de nordiske og de baltiske landene (foto: Marita Isaksen Wangberg, FD).

Flere nasjoner deltok

I tillegg til det nordiske forsvarsministermøtet var det møter mellom de nordiske og de baltiske forsvarsministrene, der også representanter fra det europeiske forsvarsbyrået (EDA) og NATOs transformasjonskommando (ACT) var til stede. Tirsdag var det møte mellom forsvarsministrene i Northern Group, som består av Nederland, Storbritannia, Polen og Tyskland i tillegg til de nordiske og de baltiske landene. Temaene var blant annet betydningen av regionalt samarbeid og den transatlantiske linken i europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Temaene som ble diskutert i Northern Group var blant annet betydningen av regionalt samarbeid og den transatlantiske linken i europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk.
Temaene som ble diskutert i Northern Group var blant annet betydningen av regionalt samarbeid og den transatlantiske linken i europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk (foto: FD).

For mer informasjon om det nordiske forsvarssamarbeidet, se www.nordefco.org