Historisk arkiv

-En bekreftelse på det gode nordiske samarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

De nordiske utenriks- og forsvarsministrene diskuterte videreutvikling av det nordiske samarbeidet da de møttes på Island 11.-12. februar. Samtidig deltok flere av landene med jagerfly, helikopter og tankfly i Island Air Meet, og Norge gjennomførte NATO air policing.

Forsvarsminister Eriksen Søreide og utenriksminister Brende møter norsk personell på Island Air Meet (foto: Marita Isaksen Wangberg, FD).

- NATOs tilstedeværelse og den nordiske samtreningen med jagerfly viser både at NATO er klare til å forsvare det islandske luftrommet om det skulle behøves, og at de nordiske landene kan samarbeide godt i praksis også utenfor egne baser. Det viser også hvordan medlemmer og partnere av NATO kan operere sammen. Møtet viser at forsvarssamarbeidet har full politisk støtte, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

De nordiske ministrene møttes på Island

På Reykjavik-møtet ble ministrene enige om å videreutvikle det utenriks- og forsvarspolitiske samarbeidet mellom de nordiske landene. Blant temaene var praktisk samarbeid i Arktis, samarbeid innen internasjonal krisehåndtering og NATO partnerskap.

Styrket samarbeid

Samarbeidet er styrket de siste årene. I 2011 skrev utenriksministrene under på en solidaritetserklæring som dekket spesifikke områder av felles interesse. I desember 2013 ble de nordiske forsvarsministrene enige om en felles visjon.

Ministrene fra de nordiske landene møter bestninger fra de ulike landene på Island
Ministrene fra de nordiske landene møter bestninger fra de ulike landene på Island (Marita Isaksen Wangberg, FD)

Gjennom det nordiske forsvarssamarbeidet skal landene kunne bruke ressursene sine mer effektivt.

- Vi har gode eksempler på hvordan samarbeidet gjør oss bedre. Spesielt vil jeg trekke frem treningen som jagerfly fra Norge, Sverige og Finland gjør ukentlig i nord, såkalt cross border training. Da flyr jagerflyene fra tre land med og mot hverandre, fra egne hjemmebaser. De trener på tvers av landegrensene, og får langt bedre utbytte enn ved å trene hjemme alene, sier forsvarsministeren.

Eriksen Søreide møtte de norske styrkene tirsdag, og fikk høre at de hadde hatt godt utbytte av treningen så langt.

- Island Air Meet er en god mulighet til å trene flere land sammen. Samtidig får landene øvd på den store operasjonen det er å flytte både fly, helikoptre og annet utstyr til et annet land. Jeg er glad for å høre at dette har gått veldig bra, og at både samtreningen og NATO air policing har vært vellykket,  sier hun.

Avtale om felles luftbilde

Nylig skrev Norge og Finland under en avtale om utveksling av luftbilder.

- Gjennom denne avtalen kan vi koble sammen luftbildene våre. Løsningen gjør det mulig å se flyaktivitet i våre nærområder på et tidligere tidspunkt, og i andre områder, enn det enkelte land kan med egne sensorer.  Det bidrar til økt situasjonsforståelse og tidligere varsling av eventuelle hendelser, sier forsvarsministeren.

Det er et filtrert luftbilde som blir utvekslet. Norge har fra tidligere en lignende avtale med Sverige.

Norge leder det nordiske forsvarssamarbeidet i 2014. Les mer om prioriteringene her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/pressesenter/pressemeldinger/20141/norge-leder-det-nordiske-forsvarssamarbe.html?id=748235
Forsvarsministeren møtte styrkesjef Haakon Gamborg
Forsvarsministeren møtte styrkesjef Haakon Gamborg (foto: Marita Isaksen Wangberg, FD).

Se fler bilder fra møtene på Island på flickr-kontoen hos det islandske utenriksdepartementet her: http://www.flickr.com/photos/utanrikisraduneyti/