Historisk arkiv

-Ser på Norge som en løsningsorientert alliert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I dag møtte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide USAs forsvarsminister Chuck Hagel i Pentagon. -Vi hadde et veldig godt og konstruktivt møte og er begge enige om at det transatlantiske samarbeidet er viktigere enn noen gang, sier Eriksen Søreide.

I dag møtte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide USAs forsvarsminister Chuck Hagel i Pentagon. -Vi hadde et veldig godt og konstruktivt møte og er begge enige om at det transatlantiske samarbeidet er viktigere enn noen gang, sier Eriksen Søreide.

 Forsvarsministrene Chuck Hagel og Ine Eriksen Søreide
Forsvarsministrene Chuck Hagel og Ine Eriksen Søreide (Glenn Fawcett, MOD USA)

Under oppholdet i USA har forsvarsministeren i en rekke møter påpekt de stadig økende og komplekse sikkerhetspolitiske utfordringer vi står overfor. I dagens skiftende sikkerhetspolitisk terreng, er det transatlantiske partnerskapet en sentral sikkerhetsgarantist. -Hagel bekreftet dette i vår samtale, sier forsvarsministeren.

Norge vil ta sin del
- Hagel og jeg har i dag diskutert en rekke forhold og var innom transatlantisk sikkerhetspolitikk, aktuelle NATO-saker, operasjoner, norske interesser i kampflyanskaffelsen, amerikansk politikk, nordområdene og USAs "rebalansering" mot Asia og Stillehavet. Norge er bestemt på å bidra til byrdefordelingen både i NATO og i transatlantisk sammenheng. For å ivareta dette målet, tar vi en rekke steg. Vi fortsetter å investere i Forsvaret. Vi har anskaffet nye fregatter, vi har startet anskaffelsen av nye multirolle kampfly, og vi fortsetter å modernisere Hæren. Disse kapasitetene tjener norske interesser, men vi har også valgt å gjøre disse investeringene for å bidra i NATO og til vår kollektive sikkerhet, sier forsvarsministeren.

Hagel på sin side var opptatt av missilforsvar og NATOs bidrag til dette systemet. -Det er tydelig at dette er et av de viktigste og prioriterte prosjektene fra amerikansk side. Missilforsvar vil åpenbart være sentralt i det transatlantiske samarbeidet fremover, og vil ha store ressursmessige konsekvenser. Det kan være mange måter å bidra på, og regjeringen fortsetter arbeidet den forrige regjeringen startet med å identifisere alternativer, sier Eriksen Søreide.

Godt samarbeid
De to forsvarsministrene var også innom flere andre områder der USA og Norge samarbeider godt, blant annet amerikanske forhåndslagre i Norge og innenfor øving og trening i begge land. Norge støtter NATOs fokus på å øve og trene ytterligere sammen (det såkalte Connected Forces Initiative fra NATOs toppmøte i 2012). Dette gjør landene for å sikre evnen til operasjonelt samarbeid når operasjonen i Afghanistan etter 2014 går over i en ny fase. -Jeg var tydelig overfor Hagel at norsk engasjement i og bidrag til NATO skal styrkes og det skal tilrettelegges for NATO-aktivitet og -nærvær i Norge.

Etterretningssamarbeid
Norge og USA har et godt samarbeid innen etterretning. Dette samarbeidet er viktig for norsk og internasjonal sikkerhet. Det er tydelig at Snowdens lekkasjer har skapt alvorlig bekymring i Europa. Ingenting tyder på at det har foregått ulovlig overvåking av norske borgere. -Jeg har tatt dette opp i flere av mine samtaler i Washington, og jeg drøftet også dette med forsvarsminister Hagel i dag. Det verdsettes at Norge sier tydelig fra, sier Eriksen Søreide. -Norge og USA vil selvfølgelig fortsette å samarbeide, og det er viktig at vi har en tydelig og direkte dialog om disse temaene med amerikanske myndigheter. Overvåkingssaken illustrerer blant annet hvilke nye utfordringer den raske internasjonale og teknologiske utviklingen skaper, også mellom NATO-allierte, sier forsvarsministeren.

Ros for norsk bidrag i Syria
Syria var også et tema, og Hagel berømmet det dansk-norske bidraget for å fjerne kjemiske stridsmidler fra Syria som nå pågår (les mer her). Eriksen Søreide på sin side berømmet USA for den ledende rollen landet har tatt for å fjerne disse våpnene. -Hagel understreket at han ser på Norge som en konstruktiv, løsningsorientert og kreativ alliert, som viser vilje og evne til å foreslå konkrete tiltak og følge opp disse, avslutter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.