Historisk arkiv

-USA er vår viktigste allierte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Washington DC:

Ine Eriksen Søreide starter i dag sitt første besøk til USA i sin nye rolle som forsvarsminister. Hun er i Washington DC og New York de neste dagene og skal ha et omfattende program med amerikanske myndigheter og beslutningstakere. -USA er vår viktigste allierte. Vårt gode sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold til USA må ikke tas for gitt. Jeg ønsker å videreutvikle samarbeidet ytterligere, sier forsvarsministeren.

-Sentral sikkerhetsgarantist

-Vi står overfor en rekke stadig økende og komplekse sikkerhetspolitiske utfordringer. I et skiftende sikkerhetspolitisk terreng, er det transtalantiske partnerskapet en viktig stabiliserende faktor og garanti for gjensidig sikkerhet. Regjeringen legger stor vekt på det gode bilaterale forholdet med USA, der et nært samarbeid særlig innen forsvars- og sikkerhetspolitikk er en hjørnesten, sier forsvarsministeren.

-Det er viktig at USA fortsetter å fylle en lederrolle internasjonalt. Men en krevende økonomisk situasjon i USA gjør sitt til at også USA nå må kutte i sine forsvarsutgifter. Det vil ventes mer av Europa, sier Søreide.

-Dette er krevende i lys av at den økonomiske situasjonen i Europa også er utfordrende, fortsetter hun.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på vei inn til Kongressen i Washington DC sammen med ambassadør Kåre Aas til et møte med senator Susan Collins
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på vei inn til Kongressen i Washington DC sammen med ambassadør Kåre Aas til et møte med senator Susan Collins (foto: Ann Kristin Salbuvik, FD).

Samarbeid og initiativ viktig

Flere europeiske NATO-land har måttet kutte i forsvarsutgifter og nyinvesteringer. -Dette forsterker utfordringer vi står overfor når det gjelder byrdefordeling. Dette er en utfordring også til Norge. Vi må fortsette å investere i forsvaret vårt.  Norges sikkerhet er fortsatt avhengig av et sterkt og relevant NATO. Det er viktig å sikre at NATO forblir utgangspunktet for USAs sikkerhets- og forsvarspolitiske engasjement i Europa. Der skal vi bidra, understreker Eriksen Søreide. -Vi vil ta en aktiv rolle i NATO, og bidra til at alliansen omstiller seg til tiden etter Afghanistan.

Dette vil blant annet kreve mer øving og trening for å sikre evnen til samvirke med allierte og sentrale partnere, slik at NATO er i stand til å utføre sine oppgaver også i fremtiden. Ingenting tyder på at alliansen vil få mer penger fremover. -Vi må derfor bli mer kreative i ressursbruken og finne nye måter å samarbeide på. Dessuten er det viktig at Europa viser tydelig vilje til å avlaste USA. Vi vil snakke med amerikanerne om økt trenings- og øvingsaktivitet i Europa og følge opp signaler fra USA om at dette er under planlegging. Norge kan tilby attraktive øvings- og treningsmuligheter på norsk jord, noe vi vil understreke i samtalene med amerikanske myndigheter utover i uken, sier Eriksen Søreide.

-Vi vil også signalisere at et viktig tiltak for NATO-allierte vil være å engasjere seg i de områdene USA har sikkerhetsinteresser. Dette vil forhåpentligvis bidra til å styrke NATOs relevans i Washington. Samtidig som USAs engasjement i andre deler av verden bidrar til global stabilitet, sier forsvarsministeren.

-At Norge deltar med en Nansen-klasse fregatt på den store Rim of the Pacific-øvelsen (RIMPAC) i Stillehavet i 2014, er et eksempel på slikt engasjement. Dette sender et viktig politisk signal om at et kollektivt forsvar dreier seg om mer enn USAs bidrag til Europa. Europa er ikke bare en nettoimportør av sikkerhet, men må også være en eksportør, avslutter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 

Onsdag 8. januar møter blant annet forsvarsministeren Atlantic Council, medlemmer i den amerikanske Kongressen og representanter fra flere tenketanker. Torsdag 9. januar møter hun blant annet sjefen for det amerikanske kampflyprogrammet og holder en tale på CSIS. Fredag 10. januar møter hun forsvarsminister Chuck Hagel og skal ha møter i FN.

 

Pressekontakt for forsvarsministeren under besøket:

Ann Kristin Salbuvik, tel. 90669356, e-post: aks@fd.dep.no – eller pressevakt i Forsvarsdepartementet på tel. 23096011.