Historisk arkiv

Nyheter

Kampfly-toppmøte i Oslo 25. september

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

For første gang møtes lederne for det flernasjonale F-35-programmet i Norge. Det skjer 25. september når alle de ni partnernasjonene samles for sitt andre programstyremøte for 2014. Det flernasjonale F-35-programmet er ventet å levere rundt 3000 fly til disse ni nasjonene og flere andre over de neste 20-25 årene, og er det største i sitt slag siden annen verdenskrig. For første gang inviteres nå media til å dekke dette møtet fra et eget pressesenter.

 

For første gang møtes lederne for det flernasjonale F-35-programmet i Norge. Det skjer 25. september når alle de ni partnernasjonene samles for sitt andre programstyremøte for 2014. Det flernasjonale F-35-programmet er ventet å levere rundt 3000 fly til disse ni nasjonene og flere andre over de neste 20-25 årene, og er det største i sitt slag siden annen verdenskrig. For første gang inviteres nå media til å dekke dette møtet fra et eget pressesenter.

Møtet er kjent som "JSF Executive Steering Board" (JESB) og er det øverste beslutningsorganet i programmet. Møtet avholdes to ganger i året. Formannskapet i programmet deles mellom USA og et av partnerlandene, og da Norge for første gang nå deler formannskapet i programmet med USA, holdes høstmøtet i 2014 i Oslo.

Pressesenter åpner 25. september

I pressesenteret vil påmeldte medier kunne gjennomføre intervjuer, bakgrunnssamtaler og få orienteringer om programmet, flyet og tema for møtet. I tillegg vil det skaffes til veie bilder og video fra selve møtesalen som kan brukes i eventuell mediedekning (OBS: media vil ikke ha tilgang til selve salen under møtet). Etter at møtet er over vil flere av de sentrale F-35 lederne fra partnerlandene også kunne være tilgjengelige for intervjuer. Både før, under og etter møtet vil det også publiseres en rekke oppdateringer på Kampflyprogrammets hjemmeside, blogg og i sosiale medier.

For spørsmål, mer informasjon eller intervjuforespørsler ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på mobil 90853270 eller epost endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta og bakgrunn

(Mer informasjon om F-35 og det norske programmet finner du på www.kampfly.no)

Om JSF Executive Steering Board (JESB)

Rollen til JESB er å fungere som et styremøte der en følger opp fremgangen i programmet og gir føringer for det videre arbeidet. Generalløytnant Bogdan, samt en rekke undergrupper der de ulike landene er representert, spiller jevnlig frem en rekke anbefalinger og rapporter som deretter vurderes og besluttes endelig her. Basert på de vedtakene som fattes i JESB styrer Bogdan og det sentrale programkontoret Joint Program Office (JPO) programmet og står for den daglige driften, og de styrer også utviklingen av flyet på vegne av partnerlandene.

 
Organiseringen av det flernasjonale F-35-programmet.

Om det flernasjonale F-35-programmet

I 2001 og 2002 undertegnet til sammen ni nasjoner en avtale om å delta i utviklingen av kampflyet F-35. I tillegg til USA selv inkluderte dette Storbritannia, Nederland, Canada, Italia, Tyrkia, Australia, Danmark og Norge. Av de ni landene i partnerskapet har nå syv tatt en endelig beslutning om kjøp av F-35. I 2007 signerte partnerlandene en såkalt Memorandum of Understanding (MoU) om den videre utviklingen av flyet, og denne avtalen etablerte de også den styringsstrukturen for programmet som eksisterer i dag.

En annen viktig funksjon for det flernasjonale programmet er at det forhandler frem kontrakter for partnerlandene i fellesskap. De ulike partnerlandene har derfor ingen egne kontrakter med Lockheed Martin og Pratt & Whitney om kjøp av flyet - dette fremforhandles av programkontoret og Generalløytnant Bogdan. Dette er med på å sikre at landene i fellesskap kan presse ned prisene og sikre seg best mulig betingelser.

Utvikling og anskaffelse ledes av det flernasjonale programkontoret, som igjen styres av partnerlandene i toppmøtet som i september skal holdes i Oslo.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per september 2014)

• Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
• Anskaffelsen er beregnet å koste 66,2 milliarder reelle 2014-kroner.
• De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse er under bygging skal leveres i USA i 2015 mens de to siste leveres i 2016.
•Stortinget gav 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018. Samlet er det gitt fullmakt til 16 fly, inkludert fly til treningsformål.