Forsiden

Historisk arkiv

Ny stortingsmelding om forsvarsindustrien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen vil utarbeide en ny stortingsmelding om forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Hovedformålet med meldingen vil være å videreutvikle en strategi for samarbeidet mellom Forsvaret og industrien i Norge som tar hensyn til konsekvensene av EUs direktiv for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

I tillegg til EUs direktiv, har også de sikkerhetspolitiske utviklingstrekkene, økt fokus på beredskap og forsyningssikkerhet og endringer i forsvarsmarkedet medført et behov for en gjennom­gang av samarbeidet mellom Forsvaret og norsk forsvars­industri. 

- Vi må kontinuerlig se på hvordan vi skaffer til veie det best egnede forsvarsmateriellet til best mulig pris. På samme tid må vi ivareta våre sikkerhetsinteresser i forbindelse med anskaffelser, og i lys av dette arbeide for å opprettholde og styrke en konkurransedyktig forsvarsindustri i Norge ut fra nasjonale sikkerhetshensyn og forsvarsformål, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsministeren understreker at Norges nasjonale sikkerhetsbehov og Forsvarets operative behov  alltid vil være førende for Forsvarets materiellanskaffelser.

- Det er viktig at vår forsvarsindustri beholder sin kompetanse, kunnskap og konkurransekraft for å sikre at Forsvaret får nødvendig tilgang på materiell og kompetanse, sier forsvarsministeren.

Forsvarsdepartementet har allerede startet arbeidet med å utarbeide grunnlaget for en ny melding til Stortinget.

 

Den forrige stortingsmeldingen er evaluert av Ernst&Young, og evalueringsrapporten finner du her.